Privacy verklaring

WELKE PERSOONSGEGEVENS

't Ol Gat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 't Ol Gat , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 't Ol Gat verstrekt.

't Ol Gat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    - Uw voor- en achternaam
    - Uw adresgegevens
    - Uw e-mailadres
    - Uw IP-adres

WAAROM 't Ol Gat GEGEVENS NODIG HEEFT

't Ol Gat verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan 't Ol Gat uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOELANG BEWAART 't Ol Gat GEGEVENS

't Ol Gat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN VAN GEGEVENS

't Ol Gat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES

't Ol Gat maakt geen gebruik van cookies !

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van 't Ol Gat kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 't Ol Gat kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

BEVEILIGEN

't Ol Gat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 't Ol Gat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 't Ol Gat  via Contact